จัดอบรมหลักสูตรการเงินแก่ลูกค้าองค์กร
(In-House Training)

   จัดคอร์สอบรมตาม Requirement ของลูกค้า
   ออกแบบหลักสูตร เนื้อหาอัดแน่นด้วยความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
   สอนโดยอาจารย์วิทยากรคุณภาพ ผู้มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน
   พร้อมกิจกรรมและ Workshop เพื่อความสนุกและกระตุ้นการมีส่วนร่วมONSITE

จัดอบรมนอกสถานที่
เปิดคลาสสอนอย่างใกล้ชิด
เปิดโอกาสพบปะ พูดคุย ซักถาม
และสร้าง Connection ใหม่ ๆ 
ทั้งระหว่างผู้เรียนผู้สอน 
และผู้เรียนร่วมคลาส

ONLINE

อบรมแบบ Remote Classroom
สอนออนไลน์ผ่าน Zoom
เรียนง่าย สะดวก อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
สอนชัดครบทุกประเด็น
เปิดโอกาสให้ซักถามทุกข้อสงสัย
คุณภาพเทียบเท่าสอนในสถานที่