บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยมี ดร.ชาติชาย มีสุขโข CFP® เป็นผู้ก่อตั้งและบริหารงาน ดำเนินกิจการบริการด้านการจัดอบรมสำหรับผู้ที่ต้องการมีใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพด้านการเงิน การลงทุน และ Wealth Management รวมถึงการจัดคอร์สอบรมสัมมนาเฉพาะด้าน โดยมีประสบการณ์ และได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่าง ๆ อย่างยาวนานกว่า 12 ปี เรามุ่งเน้นประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย และเกิดประสิทธิผลในวิชาชีพอย่างสูงสุด และประสบความสำเร็จในชีวิต

เราคือ “ศูนย์กลางทักษะและความรู้ด้านการเงินครบวงจร”

   จัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® แบบ Public
   จัดอบรมหลักสูตรการเงินแก่ลูกค้าองค์กร (In-House Training)
   แพลตฟอร์ม E-Learning ความรู้ทางการเงินแก่บุคคลทั่วไป และเนื้อหาเตรียมสอบใบอนุญาต IC และคุณวุฒิ CFP® สำหรับสายอาชีพการเงิน การลงทุน และประกันชีวิต


" นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล "
บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัท แนวปฏิบัติ รวมทั้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อช่วยชี้เเจงให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลากรและกฎหมายว่าด้วยการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ "

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทซีเอ็มเอสเค
แนบ PDF File >> สามารถดาวน์โหลดได้