CMSK เป็นศูนย์กลางทักษะและความรู้ด้านการเงินครบวงจร ด้วยประสบการณ์จัดอบรมด้านการเงินยาวนานกว่า 12 ปี

ภาพรวมของ CMSK 

CMSK จัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® แก่บุคคลทั่วไป และลูกค้าองค์กร (In-House) ทั้งแบบ Online และ Onsite

คอร์สอบรมสำหรับองค์กร

CMSK เป็นสถาบันอบรมที่ได้รับอนุญาตจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ให้จัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP®

สมัครอบรม CFP®

CMSK ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์คอร์สการเงินแบบ E-Learning ให้ผู้เรียนศึกษาทบทวนได้ด้วยตัวเอง

เรียนคอร์ส E-Learningi

คอร์สเรียนออนไลน์

CMSK E-Learning

เสริมทักษะ พัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่องไม่รู้จบ พบกับ
   คอร์สทบทวนหลักสูตรอบรม CFP
   คอร์สติวสอบ IC
   คอร์สตะลุยโจทย์
ฟรี หลักสูตรการวางแผนการเงินด้วยระบบ Interactive และคอร์สเพิ่มทักษะด้านการเงินที่น่าสนใจอีกมากมาย

การวางแผนการเงิน มีความสำคัญอย่างไร?

สำหรับนักวางแผนการเงินแล้วเป็นเรื่องที่ต้องรู้เป็นอันดับแรกในการเข้าสู่เส้นทางการประกอบวิชาชีพหรือที่เรียกว่า CFP® เพราะหากไม่มีความรู้ความเข้าใจที่มากพอก็ไม่สามารถจัดการกับเงินหรือทรัพย์สินของลูกค้าได้

ทำไมต้องวางแผนการเงินเป็นคำถามที่หลายๆ คนสงสัยและไม่เข้าใจ เพราะการวางแผนการเงินมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการกับเงินหรือรายได้ เปรียบเสมือนประตูทางเข้าที่เงินเข้ามา แต่ประตูทางออกมีมากกว่าทางเข้ายิ่งเกิดความขัดสนทางการเงินในอนาคตอย่างแน่นอน สำหรับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน ถูกจัดอยู่ในบทที่ 1 ในหลักสูตรการวางแผนการเงิน Module 1 เป็นเพราะว่าความสำคัญในการจัดการกับเงินต้องมาก่อนนั่นเอง

ถ้าคุณเป็นคนที่กำลังจะเริ่มวางแผนการเงินหรือเริ่มที่จะเดินทางเข้าสู่เส้นทางนักวางแผนการเงิน CFP®
CMSK เปิดรับสมัครเริ่มต้นเดินบนเส้นทางวิชาชีพนักวางแผนทางการเงิน CFP กับ

   หลักสูตรอบรม Module 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ


   สมัครได้แล้ววันนี้

หลักสูตรและรายวิชา

นักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ จะต้องมีความรู้ด้านการวางแผนการเงินและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติตามมาตรฐานที่สมาคมฯ กำหนด โดยต้องเข้ารับการอบรม CFP โดยประกอบไปด้วยพื้นฐานความรู้ 6 วิชา กับสถาบันอบรมที่ได้รับอนุญาตของสมาคมฯ

   สถาบัน CMSK ได้เปิดอบรมหลักสูตร CFP ประกอบไปด้วยทั้งหมด 6 Modules ดังนี้
   Module 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และ จรรยาบรรณ
   Module 2 การวางแผนการลงทุน
   Module 3 การวางแผนประกัน
   Module 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
   Module 5 การวางแผนภาษีและมรดก
   Module 6 การจัดทำแผนการเงิน

   สมัครได้แล้ววันนี้

หลักสูตรและรายละเอียด

ผู้แนะนำการลงทุน มีหน้าที่ในการแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆให้แก่นักลงทุน เช่น กองทุนรวม ตราสารหนี้ ตราสารทุน เป็นต้น ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความสามารถโดยการสอบผ่านแบบทดสอบจนได้รับ License IC Plain หรือ IC Complex ประกอบด้วยดังนี้
   IC Plain
   IC Complex 2
   IC Complex 3
เพื่อยืนยันการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กลต. จึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุนได้

   ให้ CMSK เป็นตัวช่วยของคุณ
"เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ใช้เวลาน้อยก็ผ่านได้"
ด้วยเนื้อหาที่แน่น ครบถ้วน และทักษะการสอนอย่างมืออาชีพ จากวิทยากรที่มีความสามารถและประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ผ่านระบบ E-Learning

   สมัคร E-Learning ได้แล้ววันนี้
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Line ID: @cmsk

เส้นทางการอบรมและสอบ CFP

การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ประกอบด้วยข้อสอบจำนวน 4 ฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบความสามารถพื้นฐานในการวางแผนการเงินแต่ละด้านของผู้สมัครสอบ

โดยผู้สมัครสอบจะมีสิทธิ์สอบข้อสอบแต่ละฉบับ จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน ตามที่สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (สมาคมฯ) กำหนด หรือได้รับการยกเว้นการอบรมบางชุดวิชาผ่านการเทียบเคียงความรู้พื้นฐาน (Transcript Review) หรือทุกชุดวิชาผ่านการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม (Challenge Status)