เกี่ยวกับเรา

CMSK ศูนย์กลางทักษะและความรู้ด้านการเงินครบวงจร 

มุ่งที่จะเป็นศูนย์กลางความรู้ เป็นกลางในการให้ข้อมูลและความรู้ทางการเงิน
ให้ลูกค้ามีอิสระในการเรียนรู้อย่างไร้จำกัด มอบทักษะเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตได้จริง 
มีบุคลากรคุณภาพ และวิทยากรทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในแวดวงการเงินอย่างแท้จริง
เพื่อส่งมอบองค์ความรู้ที่ครอบคลุมและครบวงจรในด้านการเงิน


   สอบใบอนุญาตผ่านในระยะเวลาที่ต้องการ
   ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ

   นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง


แนะนำ
CMSK In-House Group
CMSK In-House group เป็นลักษณะการจัดอบรมสัมมนาภายในหน่วยงาน ซึ่งมีบุคลากรที่ต้องการพัฒนาเป็นจำนวนมาก การจัดพนักงานไปฝึกอบรมแบบ PUBLIC อาจไม่ได้เนื้อหาหลักสูตรหรือแนวทางตรงตามความต้องการ การฝึกอบรม/สัมมนาภายในจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สอดคล้องกับงานที่ทำอยู่ วิทยากรจะใช้หลักการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพและเข้าใจทั้งขบวนการและนำไปปฎิบัติงานได้จริง


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทซีเอ็มเอสเค
แนบ PDF File >> สามารถดาวน์โหลดได้

จ.-ศ. เวลา 08.30 - 17.30 น.
ติดต่อ    064-823-6093

จ.-ศ.
เวลา 17.30-21.30 น. / ส.-อา และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.00-21.30 น.
ติดต่อ    
094-216-6896