ตารางอบรม ประจำปี 2563

Your Money Roadmap

คอร์ส
วันที่ ราคา โปรโมชั่น รายละเอียดคอร์ส
Your Money Roadmap 
รุ่นที่ 2/63

4, 5, 6 เม.ย. 63
14,900
   
รายละเอียดคอร์ส 
   

หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® 
ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

คอร์ส วันที่ ราคา โปรโมชั่น รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ   
รุ่นที่ พิเศษ


10 มี.ค. 63 2,000 ท่านที่สมัครและชำระค่าหลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ รอบ 10 มี.ค. 63 >> cmsk เลื่อนการจัดอบรมไปเป็น 6 ก.ค. 63 รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 1 
รุ่นที่ 2/63

4, 5, 6 เม.ย. 63
9,900 ท่านที่สมัครและชำระค่าหลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 1 รอบ 4, 5, 6 เม.ย. 63 และได้รับสิทธิ์ หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ รอบ 4 พ.ค. 63 ตามโปรโมชั่น >> cmsk เลื่อนการจัดอบรมและติวไปเป็น อบรม รอบ 6, 9, 10 พ.ค. 63 และ ติว รอบ 6 ก.ค. 63
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 2/63

4 พ.ค. 63
2,000 ท่านที่สมัครและชำระค่าหลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ รอบ 4 พ.ค. 63 >> cmsk เลื่อนการจัดอบรมไปเป็น 6 ก.ค. 63 รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 1 
รุ่นที่ 3/63
สมัครอบรม
6, 9, 10 พ.ค. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 28 เม.ย. 63 >> รับสิทธิ์สมัคร หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
วันที่ 6 ก.ค 63 ในราคา 1,000บ. (ปกติ 2,000บ.) 
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 3/63
สมัครอบรม
6 ก.ค. 63
2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 28 มิ.ย. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 2 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 1 
รุ่นที่ 4/63
สมัครอบรม
8, 9, 12 ส.ค. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 7 ก.ค. 63 >> รับฟรี!! หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ วันที่ 30 ส.ค. 63 (มูลค่า 2,000บ.) รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 4/63
สมัครอบรม
30 ส.ค. 63
2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 22 ส.ค. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 2 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 1 
รุ่นที่ 5/63
สมัครอบรม
26, 27 ก.ย., 3 ต.ค. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 25 ส.ค. 63 >> รับฟรี!! หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ วันที่ 31 ต.ค. 63 (มูลค่า 2,000บ.)  รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 5/63
สมัครอบรม
31 ต.ค. 63
2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 23 ต.ค. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 2 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** รายละเอียดคอร์ส

ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

คอร์ส วันที่ ราคา โปรโมชั่น รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 1/63

7, 8 มี.ค. 63
3,900 ท่านที่สมัครและชำระค่าหลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ รอบ 7-8 มี.ค. 63 >> cmsk เลื่อนการจัดอบรมไปเป็น 4, 5 ก.ค. 63 รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 2
รุ่นที่ 2/63

11, 12, 13 เม.ย. 63
9,900 ท่านที่สมัครและชำระค่าหลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 2 รอบ 11, 12, 13 เม.ย. 63 และชำระค่าหลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ รอบ 2, 3 พ.ค. 63 ตามโปรโมชั่น >> cmsk เลื่อนการจัดอบรมและติวไปเป็น อบรม รอบ 14, 20, 21 มิ.ย. 632-3 พ.ค. 63 และ ติว รอบ 4, 5 ก.ค. 63
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 2/63

2, 3 พ.ค. 63
3,900 ท่านที่สมัครและชำระค่าหลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ รอบ 2, 3 พ.ค. 63 >> cmsk เลื่อนการจัดอบรมไปเป็น 4, 5 ก.ค. 63
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 2
รุ่นที่ 3/63
สมัครอบรม
14, 20, 21 มิ.ย. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 13 พ.ค. 63 >> รับสิทธิ์สมัคร หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ วันที่ 4, 5 ก.ค. 63 ในราคา 2,000บ. (ปกติ 3,900บ.)
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 3/63
สมัครอบรม
4, 5 ก.ค. 63
3,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 26 มิ.ย. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 2 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 2
รุ่นที่ 4/63
สมัครอบรม
15, 16, 22 ส.ค. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 14 ก.ค. 63 >> รับสิทธิ์สมัคร หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ วันที่ 5, 6 ก.ย. 63 ในราคา 2,000บ. (ปกติ 3,900บ.)
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 4/63
สมัครอบรม
5, 6 ก.ย. 63
3,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 28 ส.ค. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 2 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 2
รุ่นที่ 5/63
สมัครอบรม
23, 24, 25 ต.ค. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 22 ก.ย. 63 >> รับสิทธิ์สมัคร หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวันที่ 7, 8 พ.ย. 63 ในราคา 2,000บ. (ปกติ 3,900บ.) รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 5/63
สมัครอบรม
7, 8 พ.ย. 63
3,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 30 ต.ค. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 2 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** รายละเอียดคอร์ส

ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)

คอร์ส วันที่ ราคา โปรโมชั่น รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 3
รุ่นที่ 2/63
สมัครอบรม
30, 31 พ.ค., 3 มิ.ย. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 29 เม.ย. 63 >> รับฟรี !! หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
วันที่ 27 มิ.ย. 63 
(มูลค่า 2,000บ.)
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 2/63
สมัครอบรม
27 มิ.ย. 63
2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 19 มิ.ย. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 3
รุ่นที่ 3/63
สมัครอบรม
13, 17, 18 ต.ค. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 12 ก.ย. 63 >> รับฟรี !! หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ วันที่ 7 พ.ย. 63 (มูลค่า 2,000บ.)
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 3/63
สมัครอบรม
7 พ.ย. 63
2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 30 ต.ค. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
รายละเอียดคอร์ส

ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)

คอร์ส วันที่ ราคา โปรโมชั่น รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 4
รุ่นที่ 2/63
สมัครอบรม
6, 7, 13 มิ.ย. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 5 พ.ค. 63 >> รับฟรี !! หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
วันที่ 28 มิ.ย. 63
 (มูลค่า 2,000บ.)
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 2/63
สมัครอบรม
28 มิ.ย. 63
2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 20 มิ.ย. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 4
รุ่นที่ 3/63
สมัครอบรม
23, 24, 25 ต.ค. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 22 ก.ย. 63 >> รับฟรี !! หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
วันที่ 8 พ.ย. 63 (มูลค่า 2,000บ.)
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 3/63
สมัครอบรม
8 พ.ย. 63
2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 31 ต.ค. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** รายละเอียดคอร์ส

ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)

คอร์ส วันที่ ราคา โปรโมชั่น รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 1/63

8 มี.ค. 63
2,000 ท่านที่สมัครและชำระค่าหลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ รอบ 8 มี.ค. 63 >> cmsk เลื่อนการจัดอบรมไปเป็น รอบ 28 มิ.ย. 63 รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 5
รุ่นที่ 2/63
สมัครอบรม
17, 23, 24 พ.ค. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 16 เม.ย. 63 >> รับฟรี !! หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
วันที่ 28 มิ.ย. 63 
(มูลค่า 2,000บ.)
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ พิเศษ


6 พ.ค. 63 2,000 ท่านที่สมัครและชำระค่าหลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ รอบ 6 พ.ค. 63 >> cmsk เลื่อนการจัดอบรมไปเป็น 28 มิ.ย. 63 รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 2/63
สมัครอบรม
28 มิ.ย. 63
2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 20 มิ.ย. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 5
รุ่นที่ 3/63
สมัครอบรม
4, 10, 11 ต.ค. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 3 ก.ย. 63 >> รับฟรี !! หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
วันที่ 1 พ.ย. 63 
(มูลค่า 2,000บ.)
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 3/63
สมัครอบรม
1 พ.ย. 63
2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 24 ต.ค. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
รายละเอียดคอร์ส

ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)

คอร์ส วันที่ ราคา โปรโมชั่น รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 6
รุ่นที่ 1/63

22, 28, 29 มี.ค. 63
9,900 ท่านที่สมัครและชำระค่าหลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 6 รอบ 22, 28, 29 มี.ค. 63 >> cmsk เลื่อนการจัดอบรมไปเป็นรอบ 12, 18, 19 ก.ค. 63
 รายละเอียดคอร์ส 
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 1/63

18, 19 เม.ย. 63
3,900
ท่านที่สมัครและชำระหลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ Module 6 รอบ 18, 19 เม.ย. 63 >> cmsk เลื่อนการจัดอบรมไปเป็นรอบ 1, 2 ส.ค. 63
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 6
รุ่นที่ 2/63
สมัครอบรม
12, 18, 19 ก.ค. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 11 มิ.ย. 63 >> รับสิทธิ์สมัคร หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ วันที่ 1, 2 ส.ค. 63 ในราคา 2,000บ. (ปกติ 3,900บ.)
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 2/63
สมัครอบรม
1, 2 ส.ค. 63
3,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 24 ก.ค. 63  ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
รายละเอียดคอร์ส

หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน (IC) ประจำปี 2563
IC Plain (P1) หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

คอร์ส วันที่ ราคา โปรโมชั่น รายละเอียดคอร์ส
อบรม IC
P1: Plain Products

รุ่นที่ 2/63
สมัครอบรม
1, 2, 3, 4 พ.ค. 63 7,990   #สมัครและชำระเงินภายใน 27 เม.ย. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
รายละเอียดคอร์ส
อบรม IC
P1: Plain Products

รุ่นที่ 3/63
สมัครอบรม
12, 13, 19, 20 ก.ย. 63 7,990   #สมัครและชำระเงินภายใน 11 ส.ค. 63 >> รับส่วนลด 500บ. (และฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
รายละเอียดคอร์ส
อบรม IC
P1: Plain Products

รุ่นที่ 4/63
สมัครอบรม
5, 6, 7, 10 ธ.ค. 63 7,990   #สมัครและชำระเงินภายใน 4 พ.ย. 63 >> รับส่วนลด 500บ. (และฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด) ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
รายละเอียดคอร์ส

IC Complex (P3) หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน: สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คอร์ส
วันที่
ราคา
โปรโมชั่น
รายละเอียดคอร์ส
ติว IC
P3: Complex Products: Derivatives

รุ่นที่ 2/63

28 มี.ค. 63 1,990 ท่านที่สมัครและชำระค่าหลักสูตร ติว IC
P3 รอบ 28 มี.ค. 63 >> cmsk เลื่อนการจัดอบรมไปเป็นรอบ 16 พ.ค. 63
รายละเอียดคอร์ส
ติว IC
P3: Complex Products: Derivatives

รุ่นที่ 3/63
สมัครอบรม
16 พ.ค. 63 1,990 #สมัครและชำระเงินภายใน 15 เม.ย.. 63 >> รับส่วนลด 200บ. (และฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด) ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** รายละเอียดคอร์ส
ติว IC
P3: Complex Products: Derivatives

รุ่นที่ 4/63
สมัครอบรม
11 ก.ค. 63 1,990 #สมัครและชำระเงินภายใน 10 มิ.ย. 63 >> รับส่วนลด 200บ. (และฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** รายละเอียดคอร์ส
ติว IC
P3: Complex Products: Derivatives

รุ่นที่ 5/63
สมัครอบรม
26 ก.ย. 63 1,990 #สมัครและชำระเงินภายใน 25 ส.ค. 63 >> รับส่วนลด 200บ. (และฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด) ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** รายละเอียดคอร์ส
ติว IC
P3: Complex Products: Derivatives

รุ่นที่ 6/63
สมัครอบรม
14 พ.ย. 63 1,990 #สมัครและชำระเงินภายใน 13 ต.ค. 63 >> รับส่วนลด 200บ. (และฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด) ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** รายละเอียดคอร์ส