ตารางอบรม ประจำปี 2567

หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® 
ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

คอร์ส Online (ผ่าน โปรแกรม Zoom หรือ Microsoft Teams) วันที่ ราคา (ยังไม่รวม VAT 7%) โปรโมชั่นและสมัครอบรม สมัครอบรม
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 1 รุ่น 1.2/67 (รอบเพิ่มเติม) 24, 25, 26 ก.พ. 67 10,000 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี

   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพ็คเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
ปิดรับสมัคร
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 1 รุ่น 2/67 6, 7, 8 เม.ย. 67 10,000 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี

   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพ็คเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
ปิดรับสมัคร
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 1 รุ่น 2.2/67 (รอบเพิ่มเติม) 21, 27, 28 เม.ย. 67 10,000 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี

   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพ็คเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
ปิดรับสมัคร
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 1 รุ่น 3/67 16, 22, 23 มิ.ย. 67 10,000 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี

   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพ็คเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
ปิดรับสมัคร
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 1 รุ่น 3.2/67 (รอบเพิ่มเติม) 20, 21, 22 ก.ค. 67 10,000 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี

   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพ็คเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
สมัครอบรม
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 1 รุ่น 4/67 10, 11, 12 ส.ค. 67 10,000 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี

   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพ็คเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
สมัครอบรม
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 1 รุ่น 4.2/67 (รอบเพิ่มเติม) 22, 28, 29 ก.ย. 67 10,000 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี

   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพ็คเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
สมัครอบรม
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 1 รุ่น 5/67 19, 20, 23 ต.ค. 67 10,000 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี

   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพ็คเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
สมัครอบรม
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 1 รุ่น 6/67 17, 23, 24 พ.ย. 10,000 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี

   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพ็คเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
สมัครอบรม
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP® Module 1 รุ่น 1/67 2 มี.ค. 67 2,500 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี ปิดรับสมัคร
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP® Module 1 รุ่น 2/67 11 พ.ค. 67 2,500 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี ปิดรับสมัคร
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP® Module 1 รุ่น 3/67 30 มิ.ย. 67 2,500 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี สมัครอบรม
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP® Module 1 รุ่น 4/67 7 ก.ย. 67 2,500 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี สมัครอบรม
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP® Module 1 รุ่น 5/67 3 พ.ย. 67 2,500 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี สมัครอบรม

ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

คอร์ส Online (ผ่าน โปรแกรม Zoom หรือ Microsoft Teams) วันที่ ราคา (ยังไม่รวม VAT 7%) โปรโมชั่นและสมัครอบรม สมัครอบรม
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 2 รุ่น 1/67 3, 4, 10 ก.พ. 67 10,000 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี

   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพ็คเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
ปิดรับสมัคร
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 2 รุ่น 2/67 21, 27, 28 เม.ย. 67 10,000 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี

   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพ็คเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
ปิดรับสมัคร
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 2 รุ่น 3/67 8, 9 , 15 มิ.ย. 67 10,000 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี

   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพ็คเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
ปิดรับสมัคร
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 2 รุ่น 4/67 18, 24, 25 ส.ค. 67 10,000 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี

   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพ็คเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
สมัครอบรม
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 2 รุ่น 5/67 12, 13, 14 ต.ค. 67 10,000 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี

   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพ็คเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
สมัครอบรม
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP® Module 2 รุ่น 1/67 9, 10 มี.ค. 67 4,500 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี ปิดรับสมัคร
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP® Module 2 รุ่น 2/67 11, 12 พ.ค. 67 4,500 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี ปิดรับสมัคร
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP® Module 2 รุ่น 3/67 6, 7 ก.ค. 67 4,500 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี สมัครอบรม
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP® Module 2 รุ่น 4/67 7, 8 ก.ย. 67 4,500 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี สมัครอบรม
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP® Module 2 รุ่น 5/67 26, 27 ต.ค. 67 4,500 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี สมัครอบรม

ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)

คอร์ส Online (ผ่าน โปรแกรม Zoom หรือ Microsoft Teams) วันที่ ราคา (ยังไม่รวม VAT 7%) โปรโมชั่นและสมัครอบรม สมัครอบรม
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 3 รุ่น 1/67 24, 25, 26 ก.พ. 67 10,000 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี

   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพ็คเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
ปิดรับสมัคร
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 3 รุ่น 2/67 8, 9, 15 มิ.ย. 67 10,000 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี

   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพ็คเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
ปิดรับสมัคร
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 3 รุ่น 3/67 19, 20, 23 ต.ค. 67 10,000 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี

   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพ็คเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
สมัครอบรม
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP® Module 3 รุ่น 1/67 3 มี.ค. 67 2,500 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี ปิดรับสมัคร
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP® Module 3 รุ่น 2/67 6 ก.ค. 67 2,500 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี สมัครอบรม
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP® Module 3 รุ่น 3/67 3 พ.ย. 67 2,500 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี สมัครอบรม

ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)

คอร์ส Online (ผ่าน โปรแกรม Zoom หรือ Microsoft Teams) วันที่ ราคา (ยังไม่รวม VAT 7%) โปรโมชั่นและสมัครอบรม สมัครอบรม
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 4 รุ่น 1/67 11, 17, 18 ก.พ. 67 10,000 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี

   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพ็คเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
ปิดรับสมัคร
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 4 รุ่น 2/67 16, 22, 23 มิ.ย. 67 10,000 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี

   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพ็คเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
ปิดรับสมัคร
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 4 รุ่น 2.2/67 (รอบเพิ่มเติม) 27, 28, 29 ก.ค. 67 10,000 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี

   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพ็คเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
สมัครอบรม
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 4 รุ่น 3/67 12, 13, 14 ต.ค. 67 10,000 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี

   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพ็คเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
สมัครอบรม
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP® Module 4 รุ่น 1/67 2 มี.ค. 67 2,500 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี ปิดรับสมัคร
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP® Module 4 รุ่น 2/67 7 ก.ค. 67 2,500 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี สมัครอบรม
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP® Module 4 รุ่น 3/67 2 พ.ย. 67 2,500 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี สมัครอบรม

ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)

คอร์ส Online (ผ่าน โปรแกรม Zoom หรือ Microsoft Teams) วันที่ ราคา (ยังไม่รวม VAT 7%) โปรโมชั่นและสมัครอบรม สมัครอบรม
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 5 รุ่น 1/67 24, 25, 26 ก.พ. 67 10,000 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี

   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพ็คเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
ปิดรับสมัคร
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 5 รุ่น 2/67 1, 2, 3 มิ.ย. 67 10,000 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี

   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพ็คเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
ปิดรับสมัคร
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 5 รุ่น 3/67 23, 26, 27 ต.ค. 67 10,000 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี

   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพ็คเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
สมัครอบรม
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP® Module 5 รุ่น 1/67 3 มี.ค. 67 2,500 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี ปิดรับสมัคร
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP® Module 5 รุ่น 2/67 30 มิ.ย. 67 2,500 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี สมัครอบรม
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP® Module 5 รุ่น 3/67 2 พ.ย. 67 2,500 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี สมัครอบรม

ชุดวิชาที่ 6 การวางแผนการเงินแบบองค์รวม

คอร์ส Online (ผ่าน โปรแกรม Zoom หรือ Microsoft Teams) วันที่ ราคา (ยังไม่รวม VAT 7%) โปรโมชั่นและสมัครอบรม สมัครอบรม
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 6 รุ่น 1/67 17, 23, 24 มี.ค. 67 10,000 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี

   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพ็คเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
ปิดรับสมัคร
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 6 รุ่น 2/67 27, 28, 29 ก.ค. 67 10,000 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี

   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพ็คเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
สมัครอบรม
หลักสูตร อบรม การวางแผนการเงิน CFP® Module 6 รุ่น 3/67 17, 23, 24 พ.ย. 67 10,000 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี

   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพ็คเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
สมัครอบรม
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP® Module 6 รุ่น 1/67 20, 21 เม.ย. 67 4,500 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี ปิดรับสมัคร
หลักสูตร ทบทวน เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP® Module 6 รุ่น 2/67 10, 11 ส.ค. 67 4,500 บาท    รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด และ วิดีโอทบทวนระยะเวลา 1 ปี สมัครอบรม