คอร์สเรียนออนไลน์ E-Learning

หลักสูตร  E-learning 

คอร์สผู้แนะนำการลงทุน (IC) ราคา
(ยังไม่รวม Vat 7%)
โปรโมชั่น ซื้อคอร์ส
IC
P1: Plain Products

2,900
  รับฟรี !! ชุดข้อสอบเสมือนจริง 2 ชุด (ชุดละ 100 ข้อ) ซื้อคอร์ส E-learning
IC
IC Complex 2 : Bond and Mutual Fund

999
  รับฟรี !! ชุดข้อสอบเสมือนจริง 2 ชุด (ชุดละ 25 ข้อ) ซื้อคอร์ส E-learning
IC
IC Complex 3 : Derivatives

1,900
  รับฟรี !! ชุดข้อสอบเสมือนจริง 2 ชุด (ชุดละ 50 ข้อ) ซื้อคอร์ส E-learning
คอร์ส E-learning  ราคา
(ยังไม่รวม Vat 7%)
โปรโมชั่น ซื้อคอร์ส
คอร์สทบทวน CFP® Module 1 (E-learning)

2,900  รับฟรี !! ชุดข้อสอบเสมือนจริง 1 ชุด ซื้อคอร์ส E-learning
คอร์สทบทวน CFP® Module 2 (E-learning)


2,900


 รับฟรี !! ชุดข้อสอบเสมือนจริง 1 ชุด ซื้อคอร์ส E-learning
คอร์สทบทวน CFP® Module 3 (E-learning)

2,900 รับฟรี !! ชุดข้อสอบเสมือนจริง 1 ชุด ซื้อคอร์ส E-learning
คอร์สทบทวน CFP® Module 4 (E-learning)

2,900 รับฟรี !! ชุดข้อสอบเสมือนจริง 1 ชุด ซื้อคอร์ส E-learning
คอร์สทบทวน CFP® Module 5 (E-learning)

2,900 รับฟรี !! ชุดข้อสอบเสมือนจริง 1 ชุด ซื้อคอร์ส E-learning
คอร์สทบทวน CFP® Module 6 (E-learning)
2,900 -
ซื้อคอร์ส E-learning
คอร์สเพิ่มทักษะด้านการเงิน ราคา
(ยังไม่รวม Vat 7%)
โปรโมชั่น ซื้อคอร์ส
เทคนิคการบริหารหนี้เพื่อวางแผนการเงิน
1,000
ซื้อคอร์ส E-learning
Goal Based Investment กรอบคิดการลงทุนสู่ความสำเร็จ
1,000
ซื้อคอร์ส E-learning
ปัจจัยพื้นฐานและความเสี่ยงของการลงทุนใน Digital Asset
1,000
ซื้อคอร์ส E-learning
การจัดพอร์ตกองทุนรวมแบบนักวางแผนการเงิน
3,000
ซื้อคอร์ส E-learning
คอร์สตะลุยโจทย์และเสริมเทคนิค ราคา
(ยังไม่รวม Vat 7%)
โปรโมชั่น ซื้อคอร์ส
ติวตะลุยโจทย์ CFP M3-4
2,500
ซื้อคอร์ส E-learning
ติวตะลุยโจทย์ CFP M2
2,500
ซื้อคอร์ส E-learning
ติวตะลุยโจทย์ CFP M1
2,500
ซื้อคอร์ส E-learning
เทคนิคการใช้เครื่องคิดเลขการเงิน
2,500
ซื้อคอร์ส E-learning